Googles appar
Classroom
 DRIVE  CLASSROOM  GMAIL  KALENDER  SITES


Övriga tjänster

På demo.unikum.net kan du testa Unikums funktioner i en demomiljö.
Allt du skriver i den raderas varje natt. Där kan du använda följande användarnamn (alla har lösenordet hurra14!):

Förskolan: linaseger (pedagog), beasmamma (förälder), samira (förskolechef)  

Åk 2: algothammar (lärare), lovaelev (elev), lovaspappa (förälder), annrektor (rektor) 

Åk 7: astridfrisk (lärare), leaelev (elev), leaspappa (förälder), annrektor (rektor)

Gymnasiet: bodil (lärare), nourelev (elev), said (förälder), allanrektor (rektor)

Hjälpresurser
I vår självservice kan personal hjälpa elever att sätta ett nytt lösenord. De kan också söka uppgifter om t. ex. elevers användarnamn.

Första gången du använder vår webbtjänst så registrerar du svar på några säkerhetsfrågor. Dessa frågor behöver du sedan svara på för att kunna ändra ditt lösenord.

Hjälp för Googles appar
Google Classroom (SV)
Google Drive (SV)
Google Dokument, Presentation, Kalkylblad, Formulär och Teckningar (EN)
G Suite Learning Centre (EN)
Google hjälp (SV/EN)

Om ditt elevkonto
Avslutar du din utbildning i juni så är ditt konto aktivt till och med augusti månad. Avslutar du utbildningen vid annan tidpunkt inaktiveras kontot efter 14 dagar.

När du avslutar din utbildning ansvarar du själv för att spara det material du har i ditt Google-konto till en egen, privat lagringsenhet

Utloggning
När du vill avsluta loggar du ut från din tjänst men var även noga med att stänga webbläsaren för att du ska bli helt utloggad. Detta är särskilt viktigt om du delar dator med andra.