ChromEx för skolpersonal

För nationella prov och andra skrivprov

ChromEx är ett program som möter de krav som Skolverket har satt upp för att eleverna ska kunna skriva de skriftliga delarna av de nationella proven i svenska och engelska för årskurs 6 och 9 i grundskolan och för gymnasiet.

Självklart kan du även använda ChromEx till din undervisning i övrigt då du behöver ett verktyg för elever att skriva prov i.

Kopplat till ditt och elevernas Google-konto

Du loggar in i ChromEx lärarverktyg via din webbläsare och ditt Google-konto. Du skapar sedan provet till dina elever och bjuder in dem till provet med hjälp av deras användarnamn eller klassens gruppnamn. Du kan också bjuda in de kollegor som du ska samrätta provet med så att de får tillgång till elevernas texter.

Eleverna loggar in i ChromEx via ett program som gör det omöjligt för eleven att surfa fritt på nätet, chatta med andra eller starta andra program.

Översikt över hur ChromEx fungerar

Att logga in och skapa ett prov

Att bjuda in elever och kollegor

Efterarbete av skrivproven

ChromEx – Efterarbete av skrivproven