Support för elever

Om din lånedator slutar att fungera

När du som är elev på grundskolan eller gymnasiet får problem med din lånedator ska du kontakta din skolexpedition och göra en felanmälan. Du kommer sedan att lämna datorn på skolexpeditionen och få en annan dator i utbyte så snabbt det är möjligt.

Om du inte kan logga in

Prata i första hand med din lärare. Du kan också kontakta din skoladministratör.


Telefonnummer till våra skolexpeditioner

Brogymnasiet: 0550-874 16, 0550-883 78

Djurgårdsskolan: 0550-883 25
Stenstalidskolan: 0550-883 01
Södermalmsskolan: 0550-882 75